20 Mayıs 2024 Pazartesi

Çocuk işçilik artıyor

TÜİK raporuna göre çocukların işgücüne katılım orana yüzde 18,7'den yüzde 22,1'e yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporu bile çocuk işçiliğindeki artışı gizleyemedi. Rapora göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 22.1'e yükseldi. Geçen sene bu oran yüzde 18.7'ydi.

Erkek çocuklar yüzde 32,2, kız çocuklar için yüzde 11,5 olarak işgücüne katılım artışı tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre ise okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranı 2023'te, yüzde 81,6'dan yüzde 85'e çıktı. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre eğitim kademesinde ortaokul tamamlama oranı yüzde 96,3, ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 80,3'e yükseldi.