24 Temmuz 2024 Çarşamba

Kadın grevi için on binlerce kadın sokağa döküldü

İsviçre kentlerinde sokağa dökülen on binlerce kadın, kadın grevinde taleplerini dile getirdi. Kadın özgürlük mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı. 

İsviçre'de düzenlenen kadın grevinde çok sayıda kadın yan yana geldi. Bern, Lozan, Cenevre, Delemont, Neuchatel, Fribourg, başta olmak üzere çok sayıda kentte sokağa akan kadınlar; eşit işe eşit ücret, emeklilik ve asgari ücret taleplerini dillendirdi.

Erkek egemen sistemin kadın düşmanı politikalarına ve emperyalistlerin çıkardığı savaşlara dikkat çekilen grevde "kadınlar savaş istemiyor" mesajı verildi. 14 Haziran 2019 yılında yarım milyonu aşkın kadının katılımıyla düzenlenen kadın grevinin üzerinden geçen zamana rağmen ülkede hala birçok alanda ayrımcı politikalara devam ettiğine dikkat çekilen eylemlerde, kadınların asla mücadele etmekten geri durmayacağına vurgu yapıldı.

Birçok kentte düzenlenen eylemlerde Avrupa'da artan mülteci/göçmen düşmanlığı ve faşist politikalara işaret edilen kadın grevinde kadın özgürlük mücadelesinin yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

Her kesimden göçmen kadınların da katıldığı eylemlere, Kürt kadınları da kendi renkleriyle katıldı. Bazı kentlerde düzenlenen eylemlerde İsviçre Kürt Kadın Hareketi adına da konuşmalar yapıldı. İsviçreli kadınların hak mücadelesinin önemine değinilerek, "Savaşın, yıkımın ve iktidarın doğrudan sonuçlarını sadece işyerlerimizde ve bedenlerimizde değil, dünyanın dört bir yanında çevremizde ve doğada da hissediyoruz. İsviçre'de yaşayan Kürt kadınları olarak hala sokaklardayız ve bugün hala burada sizlerle birlikte grevdeyiz. Savaşlar, sömürü ve sürgünler bizi dünyanın dört bir yanına dağıttı, ama bizler mücadele etmekten asla geri durmadık" denildi.

Dünyada yükselen "Jin, jiyan, azadî" sloganının anlam ve önemine değinilen konuşmalarda, kadın dayanışmasının her alanda büyütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. "Jin, jiyan azadî ile birlikte, ortak özgürlüğe giden bu yolda, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin, sömürünün ve adaletsizliğin olmadığı barış içinde bir kadın devrimine doğru ilerlemek istiyoruz" diyen Kürt kadınlar, "kadın direnişi" özgürleştirir mesajı verdi.

Başkent Bern'de bulunan Reitschule meydanında bir araya gelen kadınlar, İsviçre Federal Parlamentosu önüne kadar yürüdü. 35 bini aşkın kadının katıldığı yürüyüşte sık sık "Kadın durursa dünya durur", "Eşit işe eşit ücret istiyoruz", "Yaşasın feminist mücadele", "Faşizme ve ataerkilliğe karşı ayaktayız" sloganları atıldı.

İran polisi tarafından katledilen Jîna Mahsa Amini'nin fotoğraflarının da taşındığı yürüyüşte sık sık hep bir ağızdan "Jin, jiyan, azadî" sloganı da atıldı.

Yürüyüşün ardından parlamento önünde bir miting düzenlendi. Burada yapılan konuşmalarda kadınların ülkede karşı karşıya kaldığı ayrımcı politikalara dikkat çekilerek, kadınların mücadelen asla vazgeçmeyecekleri kaydedildi. Ataerkil sisteme karşı evde, işyerinde, okulda her alanda mücadele edilmesi gerekliliğinin altı çizildi.