24 Temmuz 2024 Çarşamba

Muğla'da Alman şirketin RES projelerine onay: 36 bin ağaç kesilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Alman rüzgâr enerjisi şirketinin Muğla'nın dağlarına inşa etmek istediği dört rüzgâr enerji santralinin (RES) ikisine onay verirken, ikisi de onay aşamasına geldi. Projelerle en az 36 bin ağaç kesilecek.

Artı Gerçek'in özel haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı rüzgâr enerji santralleri için peş peşe ÇED kararları verdi. Bakanlık, Almanya merkezli enerji şirketi EN 2 Rüzgâr Enerjisi Yatırım Şirketi'ne ait Artuna RES ve Gaia RES projeleri için "ÇED olumlu" kararı verirken Falp RES ve Artuna II RES projeleri için de "nihai karar" verdiğini duyurdu.

RES PROJELERİ ORMAN ALANINDA
Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, rüzgar enerji santralleri Muğla'nın Milas, Köyceğiz, Ula ve Bodrum ilçelerine dikilecek.

Dikilmesi planlanan 84 türbinin tamamı ise Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre orman alanında yer alıyor. Projelerin tamamı hayata geçerse en az 36 bin 214 ağaç kesilecek. Yine türbin alanların etrafında endemik bitkiler de yer alıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN OLUMSUZ GÖRÜŞ
Muğla Büyükşehir Belediyesi, RES projeleri için olumsuz görüş verdi. Görüş yazısında proje alanının orman alanı sınırları içinde yer aldığı, ağaçlar ve zengin bitki örtüsünün yanı sıra endemik türleri de içeren ekosisteme ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Projenin, iklim değişikliği ile mücadelede yutak görevi gören orman alanları başta olmak üzere, bölgedeki doğal yapı ve bitki örtüsü üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı belirtildi.

Proje alanının biyoçeşitlilik açısından önde gelen, yaban hayatı ve koruma altındaki kuş türleri başta olmak üzere birçok tür için önemli yaşam alanı sağlayan Bafa Gölü Tabiat Parkı'na yaklaşık 5.66 kilometre mesafede yer aldığına dikkat çekildi.

GAİA RES HAKKINDA
Şirket, Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçelerine 20 adet türbin dikmeyi planlıyor. Proje hayata geçerse 75 hektarlık alanda 12 bin 470 ağaç kesilecek. Lisans sahası Sandras Dağı Önemli Doğa Alanı içerisinde yer alıyor. RES sahasında 18 lokal endemik tür bulunurken, bu türlerin biri proje çalışması sırasında yeni tür olarak keşfedildi.

ARTUNA RES HAKKINDA
Artuna RES projesi kapsamında şirket, Bodrum ve Milas ilçelerinde 23 adet türbin dikmeyi planlıyor. Türbinler konutlara 840 metre mesafede. Proje hayata geçerse 85 hektarlık alanda 12 bin 589 ağaç kesilecek. Proje sahasında iki tane endemik tür bulunuyor.

ARTURNA II RES HAKKINDA
Artuna II RES Projesi kapsamında şirket yine Bodrum ve Milas ilçelerinde 22 adet türbin dikmeyi planlıyor. Türbinlerin konutlara uzaklığı 360 metre. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere tüm türbinler orman alanında kalırken, dokuz türbin alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi içerisinde yer alıyor. Proje hayata geçerse 41 hektarlık alanda 4 bin 565 ağaç kesilecek. Bu RES sahasında da beş endemik bitki türü bulunuyor.

FALP RES HAKKINDA
Şirket, proje için Milas ilçesine 18 adet türbin dikmeyi planlıyor. Proje alanının batı kısmının Latmos Dağı'nda çok sayıda kültür varlığı olan bölgeye denk geldiği tespit edilince, proje revize edilmişti. Latmos sınırlarındaki türbinler iptal edildi. Proje sahasında kızılçam ağaçlarının altında maki ve seyrek çiçekli bitki örtüsü yer alıyor. Proje hayata geçerse 6 bin 590 ağaç kesilecek. Alanda 10 endemik bitki türü bulunuyor. Proje sahasında arıcılık da yapılıyor.