20 Mayıs 2024 Pazartesi

DEM Partili Otlu, engellilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, engellilerin yaşadıkları sorunların tespit edilmesi, eğitim, sağlık, istihdam alanında ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunların ve ayrımcılığın çözümüne yönelik etkin düzenlemeler yapılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, engellilerin yaşadıkları sorunları Meclis'e taşıdı. Otlu, sorunların çözümü için Meclis araştırması açılmasını istedi.

TÜİK'in 31 Aralık 2021 tarihli verilerine göre Türkiye'de 5 milyon 841 bin 180 engelli bulunduğunu hatırlatan Otlu, "Bu rakamın 3 milyon 337 bin 922'sini kadınlar, 2 milyon 503 bin 258'ini erkekler oluşturmaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli birey sayısı 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 7 bin 58 kişidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı istatistiklerine göre kaynaştırmada 357 bin 319, özel eğitim okuluna devem eden 60 bin 192, özel eğitim sınıflarında ise 55 bin 175 olmak üzere örgün eğitime devam eden 472 bin 636 engelli öğrenci bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göre kamuda istihdam edilen engelli birey sayısı 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 67 bin 989 kişidir. Engellilerin Türkiye'de iş gücüne katıma oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs 2023 verilerine göre, erkeklerde yüzde 71,5 kadınlarda yüzde 36,1 toplamda ise yüzde 53,6 olarak belirtilmiştir" bilgilerini paylaştı.

Engelli örgütlerinin Türkiye'de sistematik bir veri tabanı bulunmadığı yönündeki eleştirilerini hatırlatan Otlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden engelli sayısı ve engelli hale gelen kişi sayısının bilinmediğine dikkat çekti.

Engelli bireylerin, eğitim ve sağlığa erişim, istihdam edilme ve sosyal hayata katılımlarının yeterli düzeyde sağlanamadığına işaret eden Otlu, "Engelli kadınlar, eğitime, sağlığa, ulaşıma, istihdama erişim sorununu daha da ağır yaşamaktadır. İş kazaları, meslek hastalıkları, çatışma ortamı, yaşlılık, hastalık gibi çeşitli nedenlerle her geçen gün sayıları artan engellilerin hayatını kolaylaştıracak engelli destek ve yardımcı teknoloji ürünlerine erişimde, döviz kurunun yüksekliği, ÖTV, KDV ve katkı payı alımı nedeniyle büyük sorun yaşanmaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği bu ihtiyaçların bedelsiz karşılanması gerekmektedir. 2024 Nisan ayı açlık sınırı 17 bin 725 TL olmasına karşın, engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanların maaşı 5685 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira olarak belirlenmiştir" diye belirtti.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesini imzaladığını hatırlatan Otlu, "Engellilerin eğitim, sağlık, ulaşım, kamu hizmetlerine erişim ve istihdam konularında aileleri ile birlikte yaşadıkları birçok sorunları ve hak ihlalleri mevcuttur. Tüm kurum ve kuruluşların engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atması, engellilerin iletişim, istihdam, erken ve malulen emeklilik, eğitim ve kültür hakları ve özel tüketim vergisi muafiyeti için gerekli düzenlemelerin yapılması için bir Meclis araştırması açılması gerekmektedir" dedi.