20 Mayıs 2024 Pazartesi

İzmir'de yüksek güvenlikli hapishanelerin kapatılması için eylem

Yüksek güvenlikli hapishanelerin derhal kapatılmasını isteyen İzmir'deki kurumlar, Kırıklar Hapishanesi önünde tutsakların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti. 

İzmir Kırıklar Hapishanesinde tutsaklara uygulanan tecrit işkencesi ve hak gasplarına ilişkin hapishane önünde İHD, ÇHD, ÖHD, TİHV, EGE-TUHAYDER ve CISST açıklama yaptı. 

"Yüksek güvenlikli hapishanelerde tecrit var, tecride hayır" pankartının açıldığı eylemde, 2021 yılından itibaren tecrit koşullarını daha da ağırlaştıran ve tutsakların büyük kısmının tek kişilik hücrelerde çok az kısmının da 3 kişilik odalarda tutulduğu hapishanelerin devreye konulduğu hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Bu tür özelliklere sahip Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelerde bulunan tüm mahpuslar 'ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri' ile aynı koşullarda tutulmaktadır. Son dönemde giderek daha çok sayıda mahpusun yeni açılan Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelere sevk edilmeleriyle birlikte gittikçe ağırlaşan tecrit koşullarından kaynaklanan ağır hak ihlallerini ortaya çıkartmıştır. En hafif ifadeyle; mevcut uygulamalar; kötü muamele ve zamana yayılmış işkence kavramıyla açıklanabilir. Bundan dolayı yüksek güvenlikli hapishaneler derhal kapatılmalı, mahpusların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmeleri sağlanmalıdır" denildi.