24 Temmuz 2024 Çarşamba

İzmir'de 15-16 Haziran eylemi

Yeni 15-16 Haziranlar yaratmanın ve sömürü düzenine son vermenin mümkün olduğu kaydedilen İzmir'deki açıklamada, işçi ve emekçiler örgütlü mücadeleye çağrıldı. 

İzmir'de 15-16 Haziran direnişinin 54. yılında Karşıyaka'da çarşıda yürüyüş düzenlendi, İZBAN önünde açıklama yapıldı. "54. yılında 15-16 Haziran direnişi yol gösteriyor" pankartının açıldığı yürüyüşte atılan sloganlarla direnenler selamlandı, 15-16 Haziran'dan öğrenileceği vurgulandı. 

Basın metnini okuyan Koralp Selçuk, "Açlık, yoksulluk, sömürü, baskı kaderimiz değil. Yeni 15-16 Haziranlar yaratmak için mücadeleye" çağrısı yaptı. 15-16 Haziran direnişinin tarihini hatırlatan Selçuk, AKP-MHP iktidarının işçi ve emekçi, halk düşmanı politikalarına dikkat çekti. Sermaye odaklı rant politikalarıyla halkları ölüme mahkum eden iktidarın; MESEM uygulamalarıyla çocukların iş cinayetlerinde katledilmesini, ÇEDES ile itiraz etmeyen bir nesil yaratmayı hedeflediğini vurguladı. 

AKP'nin Filistin halkına ağlarken siyonist İsrail'le her türlü ilişkisini sürdürdüğüne dikkat çeken Selçuk, tutsaklara yönelik düşman politikalarını ve artan tecrit işkencelerine vurgu yaptı. Selçuk, şunları söyledi: "Tüm bunlar bize şunu göstermektedir: Devletin, iktidarın baskılarına, saldırılarına karşı direnmenin tek yolu sokaktır. Sermaye düzeninin saldırılarına karşı, kazanılmış haklarımızı korumak, daha fazla hak almanın tek yolu topyekûn direniştir. Sermaye düzeninin, ekonomik, sosyal yıkım saldırılarına, savaş politikalarına, tutuklama terörüne karşı tek yol birleşik mücadeledir. Fabrikalarda ve hayatın olduğu her yerde sömüren sınıfın karşısına işçi sınıfı olarak çıktığımızda hak ettiğimizi alabilir, sömürüye son verebiliriz. İşçi ve emekçileri, ezilen ve sömürülen kesimleri kapitalist sömürü düzenine karşı şanlı 15-16 Haziran direnişi ruhuyla örgütlenmeye, mücadeleye davet ediyoruz. Yaşasın 15 16 Haziran direnişimiz!  Yeni 15-16 Haziranlar için ileri Yaşasın devrim ve sosyalizm mücadelemiz!"

İmzacı kurumlar: Alınteri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Emekci Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Enternasyonel Komünist İşçi Birliği (EKİB), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), İşçi-Sen, Kaldıraç, Komünist Köz, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Söz ve Eylem