24 Temmuz 2024 Çarşamba

Italya SI Cobas sendikası: Emperyalizme karşı uluslararasi işçi cephesi kuralım

ETHA'nın sorularını yanıtlayan Si Cobas Enternasyonal Dayanışma Komitesi üyesi bir işçi son birkaç aya ilişkin değerlendirmede bulundu. İtalya gibi "demokratik" bir ülkede işçi mücadelelerine devlet baskısını tecrübe ettiklerini belirten işçi Türkiye'de öncü işçilerin mücadelesinin zor olduğunu tahmin ettini söyledi. İşçi, "İtalya'da, üyelerinin yüzde 80'i göçmen olan SI Cobas mücadelesiyle, yerli işçileri göçmen işçilerden ayırmak için yasaları ve propagandalarıyla ırkçılığı körükleyen devlete ve burjuva partilerine karşı işçilerin birliğini somut olarak sürdürmektedir. Aynı şekilde Türkiye'de de Türk işçiler, Kürt işçilere karşı bölünme ve Türk şovenizmi tuzağına düşmemelidir" dedi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali sonrasında ABD/NATO emperyalistlerinin Ukrayna'yı savaşı sürdürmesi için göndermek istedikleri silah ve askeri malzemeleri yüklemeyi reddeden, liman işçileri arasında örgütlü olan Si Cobas ve USB sendikalarının liderlerine yönelik İtalyan devletinin baskıları işçilerin hakları için mücadelesini ve antiemperyalist tutumlarını değiştirmedi. Aksine işçiler etrafında enternasyonal dayanışma büyüdü ve özellikle Avrupa'daki diğer ülkelerden işçi sınıfının öncü militanları çeşitli eylemlerle hem sendikacıların serbest bırakılmalarını sağladılar hem de bu siyasi tutumlarını sahiplendiler. Si Cobas Enternasyonal Dayanışma Komitesi üyesi bir işçi geride kalan birkaç aylık süreçle ilgili ETHA'nın sorularını yanıtladı.

Si Cobas ve USB'ye üye sendikacılar, çalışmaları ve emperyalist savaşa karşı siyasi duruşları nedeniyle İtalyan devleti tarafından baskıya maruz kaldı. Devletin saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetin karakteriyle bağlantılı olarak devletin bu kadar sert baskılarını bekliyor muydunuz?
2010'da kurulan SI Cobas, başından beri patron ve devlet baskısının hedefi oldu; eylemleri, son yıllarda İtalya'da nadiren benimsenen bir mücadele biçimi olan grev gözcülüğü ile karakterize oldu, ancak özellikle kamyonların bloke edilmesiyle lojistikte etkili oldu. Bu mücadelelerle, çoğu göçmen olan binlerce işçi, daha önce köle muamelesi görürken ücretlerde ve çalışma koşullarında büyük iyileştirmeler ve her şeyden önce işyerlerinde saygı kazandı. Ancak patronlar için bu, "işgücü maliyetlerinin" artması ve karların azalması anlamına geldiğinden mücadele eden işçilere karşı "düzen güçlerinin" müdahalesini istiyorlar. Özellikle son yıllarda, polis grev gözcülerimize sistematik olarak müdahale etti, onları yasadışı ilan etti ve yüzlerce işçi ve aktivisti hedef haline getirdi - ancak çoğu durumda mahkemeler grev yasak olmadığı ve grev gözcülüğü grev pratiğinin bir parçası olduğu için işçileri beraat ettirdi.

Bununla birlikte, ulusal koordinatörümüz Aldo Milani'nin 2015'te kargo tekeli DHL'deki bir grev nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırılması (daha sonra temyizde beraat etti), 2017'de bir et şirketi ve Modena polisi tarafından kendisine karşı büyük bir medya karalama saldırısıyla 'gasp' suçlaması uydurma girişimi de dahil olmak üzere birkaç mahkumiyet kararı verildi; ancak daha sonra bunlardan kesinleşmiş kararlarla beraat etti.

Ancak son bir yıl içinde, hem polis hem de adli saldırılarda daha güçlü bir inatçılık ve koordinasyon gözlemledik; bu da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi, enflasyon ve savaşla birlikte işçi sınıfının diğer kesimlerinin on yıllarca süren uyuşukluğun ardından mücadeleye atılmasına yol açabilecek bir sosyal duruma uygun olarak merkezi hükümetten başlayarak burjuva siyasetin tercihlerine işaret ediyor. Piacenza'daki soruşturma buna bir örnek. Bologna'da düzenlenen güçlü bir protesto gösterisi sayesinde Temyiz Mahkemesi, sendikal mücadeleye özgü eylemler nedeniyle suçlandıklarına işaret ederek iddianamede yazanların aksine yoldaşların ev hapsini kaldırdı. Yine de haftada üç kez önceden belirlenmiş bir polis karakolunda imza atma zorunluluğu getirdi, ki bu da özellikle ulusal çapta faaliyet gösterenler için faaliyetleri önemli ölçüde engellemektedir. SI Cobas'tan iki yoldaş için mahkeme birkaç gün önce bu tedbiri de kaldırdı, ancak Piacenza Savcılığı avukatlara göre daha önce görülmemiş bir inatla tedbirin devam etmesi için derhal itirazda bulundu.

Savaş karşıtı duruşunuz, dünyadaki tüm sınıf bilinçli işçilere ilham veren bir proleter enternasyonalizmi örneği oldu. Emperyalizmin ve savaş tekellerinin uluslararası örgütlenmesi karşısında bu tür bir sendikal çalışma dünyada nasıl geliştirilebilir? Pratik deneyimlerinizden çıkardığınız olanaklar ya da engeller gibi ana sonuçlar nelerdir?
SI Cobas, diğer 'taban sendikaları' ile birlikte 2 Aralık'ta bir genel grev ve 3 Aralık'ta Roma'da ekonomik taleplerle (enflasyona karşı ücretlerin iyileştirilmesi) ve yeni sağ hükümete karşı siyasi taleplerle, yaptırımlar ve silah gönderme yoluyla savaşa katılmaya, yeniden silahlanmaya ve mücadelelerin bastırılmasına karşı ulusal bir gösteri düzenliyor.

Ancak bunlar, sağın seçim zaferine tanık olunan (sağa ya da PD'ye oy veren işçilerden çok daha fazla işçi çekimser kalsa da) ve diğer dönemlerden farklı olarak savaşa karşı gerçek bir kitle hareketinin olmadığı büyük bir toplumsal ve siyasi pasifizasyon durumu altında gerçekleşiyor. İtalya'da 'barış için' yapılan az sayıdaki gösteri NATO yanlısı ve Rusya yanlısı olarak ikiye ayrılıyor. Bu nedenle 3 Aralık'ta Roma'da proleter enternasyonalizminin sesini duyurmak, işçilerin kendi hükümetlerimizden başlayarak kapitalist hükümetlerin savaşlarına karşı birlik olmalarını sağlamak istiyoruz.

Uluslararası düzeyde bile işçi ve sendika hareketi bölünmüş durumdadır. Sendikaların çoğu ilgili hükümetleri açık veya örtülü olarak desteklemektedir. SI Cobas, savaşa karşı tutumumuzu paylaşan tüm işçi örgütlerine, büyük sermayedarların çıkarları için yüz binlerce proleteri savaşa sokan, on binlerce insanın ölümüne neden olan ve daha da geniş ve yıkıcı bir çatışmaya yol açma riski taşıyan her iki emperyalist hizalanmaya karşı ortak bir işçi cephesi yaratma çağrısında bulunuyor.

Draghi'nin istifasından sonra, özellikle de savaş devam ederken ve kapitalist krizin ağırlığı tüm işçilerin omuzlarındayken İtalya'da işçi direnişinin nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz?
Yeni Meloni hükümeti Draghi hükümetini destekleyen iki partiyi içeriyor: kısmen Draghi'nin politikalarını takip ederek büyük sermayeye hizmet edecek, kısmen de göçmenlere ve kadınlara düşman politikaları vurgulayacaklar. Fratelli d'Italia'nın kurucu ortağı ve şimdiye kadar askeri tekellerin temsilcisi olan bir kişinin Savunma Bakanı olarak atanması, yeniden silahlanma planının hızlanacağı öngörüsüne denk düşüyor. Bu açıdan ABD ile daha uyumlu ve Avrupa ile daha az uyumlu bir politika da beklenebilir. Umuyoruz ki 2 Aralık'taki grev ve 3 Aralık'taki gösteriye, onları destekleyen sendikalar tarafından organize edilenlerin ötesinde, işçi ve gençlerin güçlü bir katılımı olacaktır.

Dünyanın dört bir yanında yoldaşlarınız için büyük bir uluslararası dayanışma görüyoruz. Emperyalist küreselleşmenin yanı sıra sömürgeci ve savaş kışkırtıcısı Türk devletinin neden olduğu büyük bir kriz ve enflasyon altında yaşayan Türkiye'deki işçiler için beklentileriniz nelerdir? Türkiyeli işçilerine mesajınız nedir?
İtalya gibi "demokratik" bir ülkede işçi mücadelelerine yönelik devlet baskısını tecrübe etmiş biri olarak, Türkiye'de öncü işçilerinin mücadelelerini sürdürmelerinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. İtalya'da, üyelerinin yüzde 80'i göçmen olan SI Cobas mücadelesiyle, yerli işçileri göçmen işçilerden ayırmak için yasaları ve propagandalarıyla ırkçılığı körükleyen devlete ve burjuva partilerine karşı işçilerin birliğini somut olarak sürdürmektedir. Aynı şekilde Türkiye'de de Türk işçiler, Kürt işçilere karşı bölünme ve Türk şovenizmi tuzağına düşmemelidir. Şu anda İtalya'da da yüksek olan ancak Türkiye'de çok daha yüksek olan enflasyon, fiyatların artışıyla şirket karlarının yararına ücretleri değersizleştirmektedir. Ücretlerin satın alma gücünü savunmak için gerekli mücadelede İtalya'daki İtalyan işçiler ve göçmenler arasında, Türkiye'deki Türk ve Kürt işçiler arasında sermayeye ve onun gerici hükümetlerine karşı birlik sağlanmalıdır.